Stamreeks

 

Van oudsher kent veel genealogisch onderzoek een focus op de mannelijke lijn. In de regel zijn het dan ook de mannen die hun achternaam doorgeven, en voor het volgen van een bepaald geslacht is het op zich ook een logische keuze om de oudste man van 'jouw lijn' te proberen te achterhalen.

Het onderzoek naar de stamreeks beoogt precies dat. Vanuit het onderzoeksobject worden steeds de ouders in kaart gebracht en vervolgens van de vader diens ouders, enzovoorts. Het einddoel van de stamreeks is om de zogeheten stamvader te bepalen: de oudst vindbare rechtstreekse voorvader.

In veel gevallen volgt een stamreeks generaties lang dezelfde achternaam. In mijn geval loopt het spoor acht generaties boven mij dood bij ene Pieter Bevaart. Inclusief mijn eigen zoon betreft dit een tiental Bevaarten die in rechte lijn van elkaar afstammen.

 

Naamreeks

Anno 2022 is het geen vanzelfsprekendheid meer dat een kind de achternaam doorgegeven krijgt van zijn of haar vader, alhoewel dit nog steeds het meest gebruikelijk is. Maar ook in het verleden heeft niet elk kind de achternaam van diens vader meegekregen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geboortes buiten het huwelijk om, waarbij de vader onbekend bleef.

Een naamreeks is daarom een variant op de stamreeks, waarbij in plaats van de vaders, de naamgevers worden gevolgd. 

 

Tot slot is er ook nog de moederreeks, de vrouwelijke tegenhanger van de stamreeks, waarbij vanuit je onderzoeksobject de vrouwelijke lijn terug wordt gezocht.

 

Voorbeeldproduct

Mijn Voorouders doet graag onderzoek naar jouw stamreeks en zal daarin altijd zorgen dat je als eindproduct meer zult ontvangen dan simpelweg een droge opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata. Om je een beeld te geven wat je kan verwachten als eindproduct, is hieronder het rapport over de stamreeks van de familie Ruige bijgevoegd. Naast een dergelijk rapport zal je ook altijd de complete verzameling afbeeldingen ontvangen van alle in het onderzoek gebruikte aktes, krantenartikelen en andere bronnen.