Moederreeks

 

De moederreeks is feitelijk de vrouwelijke tegenhanger van de stamreeks. Bij het onderzoek naar de moederreeks worden de voorouders in een rechte, vrouwelijke lijn in kaart gebracht, tot aan de stammoeder.

Waar de stamreeks (en zeker de naamreeks) door middel van de achternaam voor meer herkenning zorgt, geeft de moederreeks een meer geschakeerd beeld. Uiteraard is de familieband verder wel van gelijke sterkte. Sterker nog, de waarschijnlijkheid van de bloedband is bij de moederreeks groter. Bij genealogisch onderzoek gaan we immers uit van de officiële, geschreven bronnen, waarbij de papieren werkelijkheid door familiegeheimen als overspel uiteraard af kan wijken van de daadwerkelijke gang van zaken.