Parenteel

 

Het onderzoek naar een parenteel is één van de meest veelomvattende onderzoeksvormen binnen de genealogie. Bij het opstellen van het parenteel wordt namelijk het gehele nageslacht van het onderzoeksobject in kaart gebracht.

Net als bij een genealogie, volgt het onderzoeken van een parenteel vaak uit het onderzoek naar een stam-, naam- of moederreeks. Vanuit de gekozen stammoeder of stamvader worden diens kinderen in kaart gebracht, waarna vervolgens van al hun kinderen ook de kinderen worden onderzocht. In tegenstelling tot de genealogie, worden de dochters in dit onderzoek dus niet overgeslagen.