Over Mijn Voorouders

 

Mijn Voorouders is in mei 2022 opgericht door Jan Bevaart (1986). Mijn interesse voor stamboomonderzoek is aan het begin van mijn tienerjaren gewekt toen mijn vader zich verdiepte in de geschiedenis van de Bevaarten. Aan zijn hand heb ik in de jaren daarna allerlei archieven door heel Nederland bezocht om ook de andere kant van mijn familiegeschiedenis verder te onderzoeken.

Rond de eeuwwisseling stond digitalisering van archiefstukken nog in de kinderschoenen, dus bestond het archiefonderzoek uit veel geblader door indexen en het doorspoelen van meters microfilms. Het was arbeidsintensief en vergde geduld, maar elk nieuw gevonden puzzelstukje voedde de honger om nog dieper te graven.

In mijn latere pubertijd kwam de tijd en de urgentie om aan verder onderzoek te besteden onder druk te staan en ook in de periode daarna - vanaf mijn studie geschiedenis totdat ik aan mijn werkende leven begon - heb ik weinig tijd besteed aan stamboomonderzoek.

Toen ik jaren later met mijn vriendin en haar moeder over hun familie sprak, begon het echter weer te kriebelen. Zoals in meer Indische families het geval schijnt te zijn, was hun achtergrond onduidelijk. Er deden diverse verhalen de ronde, maar duidelijkheid was ver te zoeken. Naar aanleiding hiervan heb ik met hernieuwd enthousiasme mijn oude hobby opgepakt.

In de daaropvolgende jaren heb ik diverse verhalen naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen en het verhaal van hun familiegeschiedenis (en inmiddels ook van de familiegeschiedenis van mijn zoon) verder in kunnen kleuren.

Terwijl ik mij verder vastbeet in hun verhaal, ben ik ook de geschiedenis van mijn eigen stamboom weer verder uit gaan pluizen. Deze zoektocht bracht me langs vele archieven die inmiddels digitaal beschikbaar zijn. En hoewel Nederland een voorloper is op het gebied van digitalisering, hebben mijn onderzoeken mij ook langs vele bronnen geleid uit onder meer Duitsland, Nederlands-Indië, België, Argentinië en Suriname.

Doordat er inmiddels zoveel informatie beschikbaar is gekomen, kwamen sommige voorouders bovendien steeds meer tot leven. De mooiste verhalen zal ik de komende periode ook zeker met jullie gaan delen op deze site. Wat ik aan energie en enthousiasme aan hun verhalen ontleen, hoop ik ook op jou over te kunnen brengen, want ook in jouw familiegeschiedenis liggen fantastische verhalen verscholen!

Tot snel,

 

Jan